Supportactie

WORD SUPPORTER VAN MOEd

Stichting MOEd verzorgt al ruim 4 jaar creatieve cursussen voor vermoeide mensen, een doelgroep die veel moet missen en op deze manier even kan ontspannen. Met onze cursussen zijn wij heel succesvol. Mede dank zij de sponsors die wij bereid vonden om ons financieel te steunen.

Omdat de werving van sponsors nogal afhankelijk is van onzekere omstandigheden en omdat wij op de vele sponsorverzoeken maar mondjesmaat antwoord krijgen, zoeken wij al enige tijd naar een meer structurele financiering van onze jaarlijkse activiteiten.

Wij denken nu een bestendige vorm te hebben gevonden om althans een deel van onze kosten te financieren. Naast de meer dan welkome incidentele sponsoring denken wij een stap in de richting van een solide financiële basis te kunnen zetten door al onze vrienden en kennissen uit te nodigen om deelnemer te worden van de Supportactie.

Wij doen dus een beroep op u, vrienden, kennissen en iedereen die ons een warm hart toedraagt!

Meedoen met de supportactie is heel eenvoudig: ga naar www.supportactie.nl en klik op Voor supporters en dan op Word supporter. Toets als zoekterm MOEd in, dan komt u op onze supportactie-pagina.

Na aanmelding als supporter van de stichting MOEd gaan u meedoen aan een loterij. Meedoen betekent dat u naar keuze een keer per kwartaal of per maand een bedrag van € 5,50 overmaakt. Van dat bedrag gaat 80% naar de stichting MOEd en maakt u bij elke trekking (4 per jaar) kans op een prijs.

Vindt u vier keer per jaar te veel, dan kunt u bijvoorbeeld ook een keer per jaar € 5,00 overmaken op onze eigen bankrekening NL89 RBRB 0919 8892 98

Zo verwerft de stichting MOEd structurele inkomsten, noodzakelijk om onze doelstelling blijvend te kunnen realiseren.

 

Doet u ook mee?

Alvast bedankt namens alle huidige en toekomstige cursisten!