Reinder Groenhof overleden.

Reinder Groenhof, lid van de Raad van Advies van Stichting MOEd, is op 24 juli 2017 overleden.

Wij hebben het voorrecht ervaren om een aantal keren kritisch bevraagd, geadviseerd en met daadwerkelijke actie door Reinder geholpen te worden. Wij betreuren zijn heengaan en wensen zijn dierbaren veel sterkte in het verwerken van dit grote verlies.
In de Stentor is een artikel gepubliceerd over deze bijzondere man. Het artikel kunt u terugvinden in bijgevoegd .pdf document.
Enkele weken voor zijn dood heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een artikel over zijn leven en bijdragen aan de samenleving kunt u vinden op deze pagina: https://loenenopdeveluwe.info/koninklijke-onderscheiding-reinder-groenhof-loenen/
Het bestuur en de Raad van Adviesleden van Stichting MOEd wensen de nabestaanden alle sterkte toe.