Afscheid Ronald Berkhoff

Afscheid van Ronald Berkhoff als voorzitter van de Raad van Advies van MOEd.

In juni 2014 werd er afscheid genomen van Ronald als voorzitter van het bestuur. Nu, maart 2018, hebben we afscheid van hem genomen als voorzitter van de Raad van Advies.

Ronald heeft er indertijd, samen met Lida Ruiter, voor gezorgd dat MOEd een stichting werd. Middels een stichtingsvorm kreeg MOEd toekomst. Het werd daarmee o.a. mogelijk om fondsen te werven: een noodzakelijke voorwaarde om de kosten te dekken en de eigen bijdrage van deelnemers betaalbaar te houden. Ronald heeft daaraan kundig, met daadkracht en enthousiasme en met liefde voor mensen die steun nodig hebben, vorm gegeven. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de RvA is hij dat blijven doen. Samen met Lida bleef hij doorgaan met het werven van financiële middelen en met succes. En hij was een goede raadgever voor het bestuur. Er staat een stevige stichting met goede voorwaarden voor de toekomst.                  Met veel dank aan Ronald!