De Stichting MOEd zal per 22 april 2020 haar activiteiten beëindigen!

Ben je voortdurend moe?

Stichting MOEd zet zich in voor mensen met vermoeidheidsklachten. Deze vermoeidheid kan het gevolg zijn van een ziekte, overbelasting (burnout) of een beperking.
Die voortdurende vermoeidheid maakt het lastig om actief aan allerlei activiteiten deel te nemen. Bijvoorbeeld omdat het tempo te hoog ligt of omdat er in grote groepen wordt gewerkt. Stichting MOEd stelt zich ten doel om juist vermoeide mensen binnen hun mogelijkheden te laten bezig zijn met lichaam en geest. En om daardoor nieuwe talenten te ontdekken en zich verder te kunnen ontplooien.

Ontwikkel je talenten!

Stichting MOEd organiseert activiteiten voor kleine groepen mensen (6 tot maximaal 10 ) met weinig energie, waarbij rust een essentieel onderdeel is. Je bepaalt zelf je tempo; als je tussendoor even wil liggen of juist wilt bewegen, dan kan dat. Het gaat om creatieve en ontspanningsactiviteiten zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen, meditatie in een aangepast programma en met deskundige begeleiding. Deze activiteiten leveren immers energie op en kunnen helpen om jezelf te uiten. Ze bieden ook de mogelijkheid om je te verdiepen in je beperking en nieuwe wegen in te slaan in je persoonlijke ontwikkeling.

De Stichting MOEd zal per 22 april 2020 haar activiteiten beëindigen.

Met MOEd verder met vermoeidheid

Uit onderzoek is gebleken dat het ondernemen van activiteiten samen met lotgenoten positief werkt. Dat heeft een aantal mensen, waarvan sommigen zelf kampen met vermoeidheid, gestimuleerd, om hun krachten te bundelen. Het resultaat van hun inzet: de oprichting van Stichting MOEd in januari 2011 in Apeldoorn. Het bestuur bestaat uit enkele enthousiaste vrijwilligers. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Vaak is het moeilijk, om in woorden uit te leggen, hoe moe je je voelt. Creatief werken kan dan helpen om dat verlammende gevoel te uiten.
Even op een andere manier bezig zijn met jezelf, kan je zelfs méér energie geven en het kan je ook laten zien wat je nog wel kunt!

Een aangepast programma

In een aangepast programma en onder begeleiding van een kunstzinnig/creatief therapeute kun je in je eigen tempo aan de slag met diverse schilder- en tekenmaterialen, klei en meer.
De bijeenkomsten beginnen met een rondje, waarin je aan de groep kunt vertellen hoe het met je is. Soms doen we een ontspanningsoefening of een visualisatie oefening voordat we creatief aan het werk gaan met een opdracht. Na afloop is er aandacht voor wat het werk bij iedereen teweeg heeft gebracht.

Cursussen

De cursussen die de Stichting organiseert vinden 2x per jaar plaats in Beekbergen
Een cursus bestaat uit 7 à 10 tweewekelijkse bijeenkomsten per half jaar.
De kosten van deelname zijn afhankelijk van het inkomen en ligt tussen de €5,- en €15,- per bijeenkomst.Dit bedrag is incl. koffie, thee, verf- en tekenmaterialen en kleine doeken. Grotere doeken, lijsten enz. worden apart in rekening gebracht.
Voor deelname aan de cursussen is geen ervaring of vooropleiding nodig.